- Vi har fått en ny rapport fra Sveco, som sier at alternativ fire er det beste alternativet, opplyser fylkespolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) etter at vedtaket ble gjort.

Les også: Sjekker grunnforholdene for ferjekai

Innspill fra driftsoperatør

Flere alternativer har vært vurdert, og Fosen Namsos Sjø, som skal drifte sambandet Flakk-Rørvik fra 1. januar 2019, hadde alternativ fire som det beste, med en del endringer.

Endringene fra driftsoperatøren er nå tatt hensyn til i vedtaket.

Bedre trafikkavvikling

Fosen Namsos Sjø påpekte blant annet at seilingstiden blir forkortet dersom kaiene blir plassert slik de foreslår. Noe som er viktig av hensyn til effektivitet og miljø. De mener også at trafikkavviklingen på land blir bedre både i forhold til lasting og lossing av biler med dette alternativet.

Vil beholde dagens kai

Fosen Namsos Sjø ønsket også at den gamle kaia skulle bli justert noe, og bli stående som en reservekai, blant annet for plassering av c-ferjen i sambandet. C-ferjen som kommer inn igjen fra 1. januar 2019, sammen med de to nye hybridferjene blir MF Trondheim.

- Den gamle ferjekaia vil bli liggende i sin restlevetid. Det blir først bygget én ny kai som skal være ferdig innen 1. januar 2019, sier Leirtrø.

Dagens kai blir stående i sin restlevetid, anslagsvis fire-fem år. Foto: Sigrun Overland