Under torsdagens ekstraordinære kommunestyremøte skulle politikerne i Roan igjen bestemme om de ønsket å gå inn i dialog med Bjugn og Åfjord om kommunesammenslåing.

Likeverdig part

Roan og Åfjord har allerede vedtatt å slå seg sammen. Bjugn ytret ønske om å bli med i konstellasjonen først i juni. Åfjord takket ja til dialog med Bjugn, mens Roan avslo dette frieriet med 14 mot 3 stemmer før sommeren.

Under torsdagens kommunestyremøte avslo de Bjugn-frieriet for andre gang, med 10 mot 7 stemmer.

Rådmannens innstilling til torsdagens behandling var at Roan skulle delta som likeverdig part i drøftelsene mellom Bjugn, Åfjord og Roan.

- Defensivt

Det baserte rådmannen blant annet på signaler fra Fylkesmannen om at Roan ikke vil bli anbefalt å stå alene som kommune. Fylkesmannen gir sin tilrådning om kommunestruktur 1. oktober.

Innstillinga fikk støtte både fra blant annet ordfører Einar Eian (H) og varaordfører Erik Jakobsen (Ap).

- Jeg synes det er greit å være i en dialog for å vite hva som ligger i dette, i stedet for at vi ikke har noen innflytelse på samtalene som uansett foregår mellom Åfjord og Bjugn, framholdt ordføreren.

- Alt å tape

- Hvis vi skal vente på at Fylkesmannen skal si sin mening, synes jeg det er ganske defensivt. Å sitte med hendene i fanget blir for gammelmannsmodig for meg, sa varaordføreren.

Flertallet i kommunestyret var imidlertid ikke enige i at en dialog med Bjugn var den riktige veien å gå, deriblant Hanne Skjæggestad (V).

- Det sies her at vi ikke har noe å tape på dette. Men vi har jo alt å tape? Når vindmøllene kommer vil Roan få mest vindmølleinntekter per innbygger på Fosen. Alle er interessert i å ha med Roan, sa Skjæggestad som minnet kommunestyret om vedtaket de fattet i juni som sa klart og tydelig nei til slike samtaler.