Senterparti-veteranen erkjenner at avtalen burde vært lagt fram for politisk behandling og at mye skulle vært gjort annerledes. Han nekter imidlertid for at han justerte opp rådmannens lønn for å øke sin egen godtgjørelse.

LES HELE AVTALEN HER.

Ville berge rådmannen

Strøm forklarer at han gikk inn for Dretviks lønnsavtale for ikke å risikere å miste ham som rådmann.

- Dette var i en særdeles stressa situasjon for Leksvik kommune med folkeavstemning, folkemøter og alt. I tillegg eksisterte det en avtale om at rådmannen i Leksvik skulle slutte å være rådmann fra 1. januar 2018. Det var rådmannen i Rissa som skulle bli rådmann i Leksvik, sier Strøm.

Han påpeker at Leksvik da var i en situasjon med en rådmann som visste at han var ferdig som rådmann i 2018.

- For oss var det nokså avgjørende å klare og beholde rådmannen frem til 1. januar 2018. Jeg gjorde det for å berge rådmannen. Så er jeg i ettertid blitt kjent med at rådmannen har sagt seg villig til å reforhandle avtalen. Jeg opplevde i juni 2015 en situasjon der vi fort kunne stå uten rådmann, forklarer Strøm innledningsvis når Fosna-Folket tar kontakt.

Innrømmer feil

Fosna-Folket fulgte videre opp med å stille noen spørsmål som var forberedt på forhånd.

- I delegasjonsreglementet som ble vedtatt i 2008 står det at politisk forhandlingsutvalg skal forhandle rådmannens lønn. Hvorfor ble ikke delegasjonsreglementet fulgt ved fastsettelsen av rådmannens lønn?

- Det skulle vært gjort. Der får jeg skylde på arbeidspress og rimelig høyt stressnivå inn imot det som skulle komme like etterpå. Hele mitt fokus lå jo selvfølgelig på folkeavstemning og kommunesammenslåing og det at rådmannen skulle slutte å være rådmann. Det får skrives litt på stresskontoen, svarer Strøm.

Avviser personlig vinning

25. april 2013 vedtok Leksvik kommunestyre «reglement for godgjøring av folkevalgte i Leksvik kommune». I punkt 5.1 står følgende:

«Ordføreren frikjøpes i 100 % stilling. Som godtgjøring utbetales lønn tilsvarende 100 % av rådmannens lønn».

Reglementet som ble vedtatt i april 2013, var gjeldende da ordfører Strøm i juni 2015 skrev under avtalen som ga rådmann Dretvik et lønnshopp på 50 000 kroner.

- Ved at du var med på å sette opp rådmannens lønn med 50 000 kroner, økte du din egen godtgjørelse med samme beløp.

- Nei, nei. Jeg har ikke fått utbetalt noen godtgjørelse i forhold til det. Det har ikke slått inn noe for meg.

- Så godtgjørelsen din den økte ikke?

- Nei. Det var i alle fall slettes ikke min mening. Jeg var jo på vei ut, svarer Strøm som gikk av som ordfører etter valget høsten 2015.

Lønn

Den tidligere ordføreren svarer videre at han ikke har sjekket om godtgjørelsen hans økte fordi rådmannslønnen gikk opp.

- Det var i alle fall ikke poenget og heller ikke meningen. Meningen var å berge den rådmannen vi hadde fram til 1. januar 2018. Jeg er for så vidt ikke kjent for å mele min egen kake ut.

- Oppleverer du fremgangsmåten som ble fulgt i forbindelse med rådmannens kontrakt i juni 2015 som etisk forsvarlig?

- Etisk forsvarlig? I ettertid ser jeg jo at det var grunn til å legge frem dette for politisk behandling. Jeg hadde ikke etiske problemer med det da, og jeg har ikke etiske problemer med det nå, men jeg har heller ikke noe problem med å si at akkurat dette kunne vært gjort annerledes.

- Kan du forklare bakgrunnen for at rådmannen skulle ha tre årslønner i etterlønn dersom han sluttet som rådmann i Leksvik før sammenslåingen?

- Men nå har jo rådmannen sagt at han er villig til å reforhandle hele den kontrakten med sittende formannskap. Det er jo en veldig lang etterlønnsavtale, men jammen er det heller ikke veldig enkelt å slå sammen to kommuner og sørge for at administrasjonen fungerer hele veien. Men fortsatt, i ettertid kunne dette ha vært gjort annerledes.

- Hvorfor ble ikke formannskapet, kommunestyret, fellesnemda for Indre Fosen kommune eller andre relevante informert om rådmannens avtale?

- Dette var en sak jeg skulle ha reflektert mer over, men det var utrolig mye som lå på mitt bord de dagene der. Utrolig mye.

- Men den avtalen som ble signert i juni i fjor, den regulerer også Dretviks lønn som kommuneadvokat i Indre Fosen og der er det et punkt om at han har krav på fire årslønner i etterlønn dersom han slutter.

- Nå er jeg ikke så sikker på at man trenger å tolke kontrakten sånn som det. Jeg sitter imidlertid ikke med kontrakten foran meg nå. Men jeg er veldig glad for at Dretvik sa at han gjerne kunne forhandle hvert eneste punkt i avtalen i ettertid. Dermed åpnet han også rom for en politisk prosess. Det forstår jeg at politikerne i Leksvik ikke var villige til å være med ham på.

- Men som ordfører i Leksvik, var det uproblematisk å skrive under på en avtale som omhandler hans fremtidige jobb i Indre Fosen kommune?

- Nei, jeg synes ikke det. Og det hører med til det jeg har sagt også. At i ettertid så skulle dette ha vært gjort annerledes.

- Har du forståelse for at avtalen oppleves som uspiselig når den nå blir kjent?

- Ja. Samtidig vil jeg si at Dretvik opplevde vel det slik han også i ettertid.

- Når du ser tilbake på avtalen i juni 2015. Ville du signert på de samme vilkårene om du skulle ha gjort det på nytt i dag?

- Nei.

- Kan du utdype det?

- Om det ikke hadde vært for den situasjonen som forelå, at vi skulle inn i en folkeavstemning og alt, ville jeg ha forelagt dette for politisk behandling. Det var ikke særlig mye tid til det akkurat da.

- Hvem laget utkastet til avtalen?

- Det var Kai Terje, selvfølgelig. Jeg har ikke hatt noe med utarbeidelsen av avtalen å gjøre.

På spørsmål fra Fosna-Folket, forteller Strøm at han i perioden rundt kontraktinngåelsen i juni 2015 var under et stort arbeidspress. Sp-veteranen sier at han jobbet hele tiden, bortsett fra den tiden han sov. Han avslutter med å si at han håper denne konkrete saken ikke får prege den nye kommunen for mye.