- Det er en fin strategisk plass på Oksvoll. Vi tenker næring mot den blå sektoren, og vi jobber med å få til en landbase på Oksvollkaia, sier daglig leder i O.E.M. Aquaservice, Odd Einar Grøntvedt.

Bedriften med base i Botngård har i samarbeid med Hydrolicer Drift/Production AS, utviklet en teknologi for fjerning av lakselus fra oppdrettslaks ved hjelp av en spesiell vannformasjon.

I 2015 var det to ansatte i bedriften. I dag er det 16.

Sliter med lus

Fiskeoppdrettsnæringen i Norge sliter med å finne gode løsninger på lakselusproblematikken. Fiskeridepartementet har som målsetning at oppdrettsnæringa skal femdobles til 2050.

-Sånn som det er nå, er bremsen i veksten lakselus og sykdom. Vi ser på mekanisk avlusing som den beste løsningen på lang sikt. Lakselusen blir resistent mot medikamenter. Lusen tåler mer og mer. Den tilpasser seg ferskvannet, den tilpasser seg til høyere temperaturer raskere enn laksen, sier Odd Einar Grøntvedt.

Han er klar på at mekanisk avlusing et et verktøy i verktøykassen for å bekjempe lakselusa, men tror det kan bli et viktig verktøy i fremtiden.

- Kundene har bestandig rett og de bruker flere forskjellige avlusningsmetoder. Vi tror vår løsning er fremtidsrettet, sier Odd Einar Grøntvedt.

Spesiell vannformasjon

Teknologien Bjugn-firmaet har utviklet har de kalt Hydrolicer («vannavluser» red anm.). Samlet kaller de tre bedriftene seg Team hydrolicer ettersom de forvalter forskjellige deler av teknologien.

- Laksen samles i en del av merden. Der blir fisken sugd inn av en fiskepumpe og dras med halen først i en vannsøyle. Fisken telles og blir dratt inn i den første hydroliceren. Der går fisken gjennom en spesiell formasjon av vann som gjør at lusa løftes av fisken. Fisken går gjennom en hydrolicer til for å få av mest mulig av lusa, før den slippes ut i en ny merd, sier John Olav Rødsjø, som er prosjektleder i Team Hydrolicer.

Her ser vi flere linjer med Hydrolicere. Det er i de to kamrene på hvert av rørene den spesielle vannformasjonen som løfter lakselusa av fisken oppstår. Foto: Team Hydrolicer

Oppsamling

Vannet filtreres før det slippes ut i havet igjen, og de ansatte i Team Hydrolicer sier at noe av det aller viktigste de gjør er å samle opp all lakselusa.

- Når lusen får utvikle seg i fjordene skjer utviklingen fort. Lusen tilpasser seg raskt og man klarer ikke å bremse det. Derfor er fiskehelse og oppsamling alfa og omega. Det er avgjørende at lakselusen som overlever behandling ikke får spre genene sine videre, sier Odd Einar Grøntvedt.

Fiskehelse

I tillegg til gode resultater der en stor andel av lusa blir rensket bort ved bruk av teknologien utviklet i Bjugn, er det avgjørende at avlusingen ikke går utover fisken.

- Når man fjerner lakselus med temperaturbehandling, balanserer man på en hårfin egg. Det er like før laksen sprekker av at det blir for varmt. Det er veldig lav dødelighet ved bruk av hydrolicer sammenliknet med andre avlusingsmetoder. Det er kjempeviktig, sier Erlend M. Grøntvedt, som opererer en av lekterne som driver med selve avlusinga.

- At behandlingen er skånsom og vil fortsette å være det, er kjempeviktig. Både som konkurransefortrinn, men aller mest fordi fisken må ha det bra, sier Odd Einar Grøntvedt.

Avlusing i solnedgang. Foto: Team Hydrolicer

Landbase

Odd Einar Grøntvedt sier han har kikket på kaia i Oksvoll i ti år. Nå er planene i gang for å få på plass den nye landbasen til Team hydrolicer der.

- Det er en grunn til at Marine Harvest la fabrikken sin her. Plasseringen i Bjugn er veldig god med tanke på oppdrett, sier Rødsjø.

- Flesteparten av oss ansatte er fra Bjugn og ellers på Fosen. Planen er å fortsette å vokse her i Bjugn. Veksten så langt har vært stor, sier Erlend M. Grøntvedt.

- Vi må ikke vokse for fort. Det er en utfordring, siden organisasjonen må bygges samtidig som vi leverer mer produkt til næringen. Vi kan ikke komme med organiseringen og strukturen i ettertid, sier Hilde Grøntvedt.

Rørvik til Bodø

I dag har Team Hydrolicer fire lektere i drift. De har hovedansvar for avlusingen til Marine Harvest fra Rørvik i sør til like sør for Bodø i nord.

- De bruker også andre metoder for avlusning, men vi har hovedansvaret. Selv opererer jeg lekteren «Marcus». Om alt klaffer kan vi behandle 2000 tonn laks på ni timer, sier Erlend Grøntvedt.

- Arbeidsdagen er ganske forskjellig. Det kommer an på hvilket oppdrettsanlegg vi behandler. Om det er dårlig vær, må vi tenke på fisken først og kan ikke avluse. De gjør forarbeidet på anlegget, før vi slepes inn av en servicebåt. Vi behandler all fisken før vi vasker grundig ned og desinfiseres. En veterinær inspiserer smittevernarbeidet før vi drar videre til neste lokalitet, sier Sondre Barseth.

Team Hydrolicer har hovedansvaret for avlusing til Marine Harvest fra Rørvik i sør til like sør for Bodø i nord. Foto: Team Hydrolicer

Videreutvikler

I år ble Hydrolicer Skottland opprettet som bedrift. I tillegg server Team Hydrolicer Shetland, Skottland, Færøyene, Canada og Norge.

Odd Einar Grøntvedt sier teknologien ikke er maksimalt optimalisert. Det forskes blant annet på nye fiskepumper for å dra fisken bedre gjennom anlegget. En egen utviklingsflåte er tatt i bruk for å kunne eksperimentere mer for å kunne teste nytt utstyr for å optimalisere hydrolicer-konseptet.

-Vi har egentlig hatt suksess med et produkt som ikke er ferdig optimalisert. Produktet er godt, men kan bli enda bedre. Næringen vil ha produktet siden det er bedre enn alternativene, sier Odd Einar Grøntvedt.

- Vi har samarbeid om utvikling av komponenter. Det er en viktig del av fremtiden at vi blir bedre og bedre, sier Hilde Grøntvedt.

De understreker likevel at fagkompetansen ved selve gjennomføringen av avlusingen er veldig vesentlig. Derfor driver bedriften med opplæring i hvordan å samle fisken i merdene.

- Vi tror dette er fremtiden for avlusing i laksenæringen. Alle vi tror at dette ikke er et produkt som kommer til å slutte å virke. Næringen etterspør produktet. Her er det bare å jobbe kjempehardt videre for at vår mekaniske avlusing skal være den beste på markedet, sier daglig leder i OEM Aquaservice og Hydrolicer Drift/Production, Odd Einar Grøntvedt.