Sa enstemmig ja til nytt år med eiendomsskatt

foto