Derfor overtar fylkeskommunen fiskerihavnene

foto