Kommunen har søkt om å få beholde Fosen-bjørnen

foto