Veistengingen starter klokken 19.15.

Prosjektet

Et storstilt veiprosjekt er nå under bygging mellom Ryssdalstoppen og Herfjord. To nye tunneler og ei 145 meter lang bru skal ferdigstilles innen november neste år.

Per i dag står de to brutårnene som to enslige skyskrapere nede i Ryssdalen. I september skal to 145 meter lange stålbjelker skyves over dalen. Deretter skal veibanen støpes oppå. Stålet til stålbjelkene ankommer nå Ryssdalstoppen i flere transporter fra Tsjekkia.

Steinur

Samtidig som den nye fylkesveien bygges, anlegges det også adkomstvei til det som skal bli Kvenndalsfjellet vindpark. Det er dette arbeidet som fører til veistenging onsdag kveld.

Adkomstveien til vindparken går opp fra Ryssdalstoppen. Nå pågår veiarbeidet i fjellsiden over dagens fylkesvei nedi dalen.

- I kveld skal det sprenges i steinura over Ryssdalen. Vi tror ikke at det vil rase stein ned på dagens fylkesvei, men vi skal gå over steinura etter sprengingen for å se at det ikke er noen steiner som senere kan rase ned. Én times veistenging i kveld skal holde fint, mener byggeleder Olaf Rovik i Statens vegvesen.

Kvenndalsfjellet vindpark skal etter planen stå ferdig i løpet av 2020.