Etter behandlinga kunne ordfører Ogne Undertun (Ap) avsløre at det er nærings- og kultursjef Ådne Røkkum som er konstituert som ny rådmann i Bjugn. Beslutningen ble enstemmig vedtatt.

Tiltrer mandag

­– Vi valgte å lukke møtet fordi vi skulle gå gjennom personene i ledergruppa i kommunen, samt diskutere hvilke utfordringer det vil ha å ta vedkommende ut av sin nåværende stilling, forklarer ordfører Undertun (Ap).

Nåværende rådmann i Bjugn, Emil Raaen, er prosjektleder for kommunesammenslåinga med Ørland. Han er også valgt som fremtidig rådmann i nye Ørland kommune fra 1. januar 2020.

Ådne Røkkum tiltrer stillingen fra og med mandag neste uke.

­– Det er en utfordrende jobb, særlig nå som det er så mye som skjer med blant annet ny ungdomsskole og kommunesammenslåing. Det er også et voldsomt trøkk på næringsfeltet for tida. Det blir interessant og spennende, sier Røkkum om sin nye jobb.

Ut 2019

– Jeg vil nok ha mye å holde på med framover, sier Røkkum.

Røkkum vil være konstituert rådmann fram til 31. desember 2019, da Bjugn som egen kommune «opphører».

Hvem som skal ta over Røkkums ansvarsområder knyttet til næring og kulturarbeid i kommunen skal diskuteres på neste formannskapsmøte.

– Uansett hvem vi hadde valgt så ville det blitt et hull der vi må finne andre til å løse de oppgavene, sier Undertun.