Julie gled inn i en annen bil på tur til jobb: – Jeg er ikke ute etter å ta de som strør, men vil synliggjøre at det er behov for mer

foto