Denne gruppa skal redefinere sentrum: – Noen ganger er det jo det et lite sted trenger