– Men nå har det gått så langt. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i beskrivelsene av det politiske miljøet og kommunen

foto