Sto i NATO-beredskap. Nå er vaktlaget sendt på oppdrag til Mali

foto