– Det er mye å lære av den uretten som hendte med Agnes. Slik sett er det bra at dette nå kommer fram

foto