Ga fire unntak: – Det har ikke noe å si om skolen blir et halvår forsinket om det gir en bedre løsning til slutt

foto