Det er en beboer som ønsker nedsatt hastighet fra 50 til 30 km/t på veien. Årsaken er at det kjøres i høy hastighet i et område der det leker barn. Søkeren vil også ha fartshumper, men dette blir avslått inntil videre. Eventuell bygging av disse avventes inntil en ser effekten av innføring av 30 km/t-sone.

Naboene i boligfeltet er positive til innføring av 30 km/t-sone. Men de ser rødt ved forslaget om å anlegge fartshumper. En av de tre humpene vil skape problem når vinterføret legger seg i bakken. De to andre som er foreslått er bare tull, mener underskriverne av et innspill til søknaden om trafikksikkerhetstiltak.

De minner om at veien ikke er noen lekeplass. De viser til at barna i boligfeltet disponerer en kommunal lekeplass i nærheten. Alt for mange kilometer med dårlig vei her i Åfjord kommune, så hvorfor ødelegge de 200-300 meterne som vi har, heter det i kommentaren.