Det framkommer i ei utsendt pressemelding.

– Oppleves som påtrengende

Telefonsalg topper klagestatistikken til Forbrukerombudet.  Mange forbrukere opplever å  bli oppringt av telefonselgere selv om de har reservert seg. Over to millioner nordmenn har reservert seg, hvilket man enkelt kan gjøre i Brønnøysundregisteret.

- Telefonsalg oppleves som en påtrengende form for markedsføring og det rammer forbrukere som har tatt et aktivt valg om å ikke bli kontaktet av telefonselgere. Derfor foreslår vi å stramme inn reglene, sier statsråd Horne i den utsendte pressemeldingen.

SE OGSÅ: Her kan du reservere deg mot telefonsalg og adressert reklame

Det er i dag tillatt å drive telefonsalg, men ikke til forbrukere som har reservert seg i reservasjonsregisteret. Dagens regelverk har derimot to unntak: hvis forbrukeren har samtykket, eller har et kundeforhold til selskapet som tar kontakt kan næringsdrivende drive telefonsalg.

To tiltak

Horne sender nå forslag til endringer i telefonsalgsreglene i markedsføringsloven på høring.

Forslaget består av to tiltak:

1. Samtykke til telefonsalg fra reserverte kunder må gis direkte til én aktør. Dette tiltaket vil gjøre det forbudt å innhente samtykker til telefonsalg til flere forskjellige aktører kun på bakgrunn av deltagelse i en enkelt konkurranse på nett. Denne praksisen har generert mange klager fra forbrukere. Les mer om dette på Forbrukerombudets nettside.

2. Næringsdrivende kan ikke rette telefonsalgshenvendelser til eksisterende reserverte kunder uten etter samtykke.  Dette vil gjøre det forbudt å selge nye varer eller tjenester per telefon til reserverte forbrukere kun på bakgrunn av et kundeforhold. For frivillige organisasjoner, foreslås det å opprettholde dagens regler. De vil fortsatt kunne drive telefonsalg og pengeinnsamling overfor eksisterende kunder eller givere.