Forbereder stor internasjonal øvelse på Fosen

foto