Forbereder stor internasjonal øvelse på Fosen

foto
Bildet viser en hovedoppstilling på Ørland hovedflystasjon ved en tidligere anledning. Foto: Terje Dybvik