- Det har "kommet meg for øret" at Generalinspektøren for Luftforsvaret ikke vil offentliggjøre en støyrapport han har fått utarbeidet for de nye F-35 jagerflyene. Det er jo kjent at Bodø vil få store utfordringer med støy fremover og at målinger som viser mer støy fra F-35 enn F-16 vil tale til ØHFs fordel, sier Tord Lien.

- Uansett er det jo meget provoserende og utidig at ikke all informasjon som ikke er å regne som militære hemmeligheter tilflyter offentligheten i en debatt av en slik størrelsesorden som debatten om fremtidig jagerflystasjon organisering faktisk er. Jeg kan ikke skjønne at regjeringen ved forsvarsministeren I et åpent demokrati kan være bekjent av dette. Det er vel ingen tvil om at støynivået ikke er en militær hemmelighet, i alle fall vil det ikke være det når flyene faktisk blir levert. En avgjørelse om fremtidig organisering kan jo også, ifølge forsvarsministeren selv, bli tatt allerede før valget, fortsetter Lien.

Dette er bakgrunnen for at Lien nå har sendt spørsmål til forsvarsministeren og utfordret henne til snarest å sørge for at denne støyrapporten blir offentliggjort.

Her er brevet fra Tord Lien:

Stortingets president

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til forsvarsministeren:

Vil statsråden ta initiativ til at generalinspektøren for Luftforsvarets forskningsrapport om støynivå fra jagerflyet F-35 så snart som mulig blir gjort tilgjengelig for stortinget og allmennheten?

Begrunnelse:

En av regjeringens miljøpolitiske målsettinger er å redusere antallet innbyggere som til daglig er utsatt for støyforurensing innen 2020. Undertegnede er kjent med at Generalinspektøren for Luftforsvaret har fått laget en rapport om hvordan støyforurensingen fra Pratt and Whitney-motorene til det nye jagerflyet F-35 vil bli. Denne rapporten er imidlertid ikke tilgjengelig for offentligheten. I en pågående debatt om fremtidig baselokalisering vil eventuell støyplage for omkringliggende boligområder være et sentralt tema. Den offentlige debatten som går før regjeringens eventuelle standpunkt om fremtidig jagerflystruktur ville etter undertegnedes oppfatning være tjent med at støyrapporten for våre fremtidige jagerfly ble offentligjort.

Tord Lien