- Realiteten er at vi bruker cirka 6 mill. fra oppsparte fond for å få drifta til å gå rundt i 2019

foto