Advokatene mener kommunen må kreve inn millionregning fra hjørnesteinsbedrift