Har fått tillatelse til fabrikken med en rekke vilkår