Dette får politikerne i lønn, selv om det ikke er vedtatt