Om det skulle vise seg at både FOHK (Fellesoperativt hovedkvart på Jåtta) og 338-skvadronen (Ørland hovedflystasjon) blir flyttet til Bodø kan man anta at opptil 400 nye arbeidsplasser blir tilført Bodø, skriver Avisa Nordland.

– Det vil nødvendigvis gi mange ringvirkninger, sier Per-Gaute Pettersen, sjefen for Team Bodø, som har ledet arbeidet for å styrke Forsvaret i nordlandsbyen. Avisa skriver videre at Forsvaret alene med Reitan og Bodø hovedflystasjon har rundt 900 sivilt og militært ansatte. Noe som anslagsvis gir en samlet lønnskostnad på rundt 420 millioner kroner. Av dette går rundt 42 millioner kroner direkte tilbake til kommunen i form av skatt viser beregninger som er gjennomført av Team Bodø i samarbeid med NHO Nordland og Bedriftskompetanse. Med ytterligere 400 nye arbeidsplasser beregnes det at Bodø vil få tilført nye 20 millioner i kommunekassa.

Ordfører Hallgeir Grøntvedt er blant flere som er intervjuet i den flere sider lange saken i Avisa Nordland. Han kommenterer blant annet det at ledelsen i Forsvaret i sommer forandret forsvarsstudien fra full støtte til Ørlandet, for så å endre to års arbeid i løpet av et par timer.– Jeg har tilgang til dokumentene i rapporten. Og leste den foreløpige anbefalingen fra styringsgruppen i begynnelsen av juni. Da var Ørland inne og Bodø ute. Noen måneder etter er det omvendt. Det var antakelig møtet på Rygge som er årsaken. Det rare er at Ørland var inne i to år. På noen måneder ble altså alt snudd opp ned. Noeskjedde i sommer, sier han.