Daglig leder Vidar Daltveit har fått innvilget permisjon i sin stilling i Fosen Regionråd fram til 03.03. 2018. I hans sted er Torun Bakken konstituert.

To jobber

Bakken er i dag ansatt i en treårig prosjektstilling som utviklingsleder i regionrådet.

- Jeg har som ambisjon å drive litt utviklingsarbeid selv om jeg nå er konstituert som daglig leder. Vi får se hvor mye jeg rekker over. Regionrådet har nå dreid fokus mer over på næringsarbeid enn før, sier Bakken.

- Opprettholde samarbeid

Hun er klar på hva som blir den viktigste oppgaven for Fosen Regionråd i tiden som kommer.

- Det blir å opprettholde et godt interkommunalt samarbeid mellom alle sju kommunene på Fosen. Og så må vi se på hvilke nye samarbeidsformer som kan utvikles. For meg er det viktig at Fosen får en tydelig plass i nye Trøndelag. Når Trøndelag blir bestående av dobbelt så mange kommuner, er det enda viktigere å arbeide for at Fosen blir synlig som en region, sier Bakken.

Digital utvikling

Regionrådet driver i dag et toårig prosjekt om digital utvikling i Fosen-kommunene som blant annet går på hvordan man kan få tatt ut potensialet innen dette området.

- Vi på Fosen ligger langt framme når det gjelder digital utvikling i kommunene, sier Bakken.

«Dyrk Fosen»

Regionrådet er nå også i gang med å ansette en person i 50-prosents stilling i et treårig prosjekt kalt «Dyrk Fosen». Dette er et prosjekt som dreier seg om utviklingsarbeid innen landbruk.

Med «Dyrk Fosen»-stillingen har regionrådet ansatte i til sammen 420 prosents stilling.

Skal besøke kommunestyrene

Fosen Regionråd har kommet litt i bakevja den siste tiden i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessene på Fosen, men rådet har ikke utspilt sin rolle av den grunn.

- Nå skal jeg rundt i kommunestyrene på Fosen for å fortelle om hva regionrådet gjør. Det gleder jeg meg til, sier Torun Bakken.