Tirsdag 23. mai ble tertialrapporten for årets første kvartal offentliggjort av Bjugn kommune.

Overforbruk

Rapporten viser et overforbruk på nesten én million kroner så langt i 2017. Samtidig er kommunens totale gjeld (halv milliard kroner) redusert med nesten tretti millioner.

«Driften viser et lite merforbruk, men målsettingen er klar på at budsjettet skal holdes på årsbasis,» skriver saksbehandler Geir Aune i Bjugn kommune, i rapporten.

I 2016 hadde kommunen et overskudd på 6,8 millioner kroner.

Utfordringer innen helsesektor

«Det økonomiske resultatet etter fire måneders drift viser en overskridelse på 0,9 mill kroner. (...) Vi vil følge utviklingen tett framover. Vi ser at det er behov for økt ressurstilgang innenfor enkelte enheter eksempelvis innen helse. (...) Vi forventer en vekst i overføringene fra staten ut i fra de beregningene som KS har utført. Årsaken til økningen er oppdaterte befolkningsdata, oppdatert skatteanslag og endringer fra RNB (revidert nasjonalbudsjett),» ifølge rapporten.

Tertialrapporten skal behandles på kommunestyremøtet i Bjugn kommune, tirsdag 30. mai.

Fosna-Folket kommer tilbake med reaksjoner på rapporten.

Første tertialrapport for Bjugn kommune 2017. Foto: Skjermdump