Ved gården Austerli på Elveng i Bjugn er det store planer i emning. I løpet av 2019 kan et flunkende nytt hestesportsenter med ridehall og klubblokale stå ferdig her.

Erfaren rytter

Allerede i 2009, da Linda Tunc flyttet til Elveng fra Trondheim og kjøpte gården, så hun et stort potensial for området. Som erfaren rytter og rideskoleinstruktør så hun for seg å drive et hestesporttilbud for barn, unge og voksne, inkludert såkalt terapiridning.

– Jeg ruget på ideen i mange, mange år. Elveng ligger midt på Fosen, og har en veldig sentral beliggenhet. Det er kort vei til Ørland, Botngård, Åfjord og Rissa, sier Linda.

Sammen med samboer Rolf Holmen, Iselin Øverland og flere hestesportentusiaster tok hun initiativ til å stifte Austerli-Bjugn Hestesportklubb, som ble godkjent av Norges Idrettsforbund i 2016.

Klimautfordringer

Klubben har i dag 74 medlemmer fra Fosen og omegn.

Men det brede hestesporttilbudet Linda drømte om lot vente på seg.

– Det har manglet fasiliteter, og vi får ikke trent hele året. Plutselig er det flere meter snø, storm eller hålke, sier Linda.

Derfor har Linda og flere fra klubben stått i bresjen for å bygge en innendørs ridehall på tomta. Allerede i 2016 skilte Linda ut 20 mål fra tomta si som hun ga til hestesportklubben for formålet.  Festeretten er i 30 år.

Linda Tunc ga hestesportklubben denne tomta på 20 mål til formålet. Foto: Ina Marie Haugen

Nye muligheter

Prosjektet rommer også klubblokale, feltrittbane og en utendørs ridebane. Målet er at anlegget skal vært stort nok til å kunne arrangere distriktstevner som hele Midt-Norge kan ta del i.

– En ridehall vil åpne opp for helt nye muligheter, sier de.

Håpet er også at hestesportanlegget vil øke rekrutteringen til sporten på Fosen.

– Jeg vet om flere av mine tidligere rideelever som har flyttet til Trondheim for å satse. Med en ridehall ser vi også for oss at medlemsmassen til klubben vil øke betydelig, fordi fosningene vil finne et godt tilbud sentralt på Fosen for å sende barna på ridning, sier Linda.

Interkommunal status

Prosjektet har en estimert prislapp på 12 millioner kroner, og skal finansieres gjennom tippemidler, donasjoner og låneopptak. Totalt er en tredjedel av summen lån.

I tillegg har klubben nå søkt om interkommunal status for anlegget, som vil utløse ytterligere midler fra Kulturdepartementet.

– Første steg er å få godkjent status som interkommunalt anlegg. Det har kommunene Åfjord og Bjugn besluttet å søke om. Gitt at departementet gir prosjektet status som interkommunalt anlegg skal søknaden om spillemidler foreligge innen 1. oktober i år, sier Rolf.

– Prosjektet har allerede fått såkalt idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, og alle relevante tillatelser på dette stadiet i prosjektet er i orden. Så det meste ligger til rette for at vi kan gå i gang med bygging våren 2019, sier han.

Turisme

Parallelt med dette har Linda sammen med ridelærer May-Helen Erdal stiftet et eget aksjeselskap, Stall Austerli AS, som tar sikte på å leie noe av fasilitetene i det nye anlegget. De ønsker å tilby alt fra «ride and dine» og kanefart til terapikurs og ponniridning. Konseptet kalles opplevelsesbasert turisme.

– Vi ønsker å favne et bredt spekter. Både de som aldri har tatt i en hest før og de mer erfarne. Sammen sitter vi på mye kompetanse, sier May-Helen Erdal.

De to har jobbet sammen i mange år i hestemiljøet i Trondheim.

Iselin Øverland, May-Helen Erdal og Rolf Holmen. Foto: Ina Marie Haugen

Opplevelser med og uten hest

Fra før er de godkjent «Inn på tunet»-gård, der de tilbyr opplevelser med og uten hest til både barn og eldre. Målet er at de med det nye anlegget kan livnære seg av hestesport og turisme.

– Sånn sett er jo klubben heldig, for de har allerede en leietaker som vil bruke hallen på dagtid, sier de.

– Mange ridesenter særlig i byene har begrenset plass, men det er ikke et problem på Elveng. Her er det ubegrenset med plass i vakre omgivelser, sier May-Helen som nå flytter til Fosen for å satse på det kommersielle prosjektet sammen med Linda.

Bygdeutvikling

Trioen mener en ny ridehall vil være et svært godt tilskudd til Elveng og hele Fosen.

– Anlegget vil tilføre Elveng økt aktivitet.  Det er bygdeutvikling på sitt beste, mener Rolf.

Nå håper de at søknaden om interkommunal status blir godkjent slik at spaden omsider kan settes i jorda.

– Målet vårt er å skape et levende hestemiljø fra bunn til topp, der alle kan drive på sitt nivå, sier de.