Etter oppholdet i Farmen på TV2 er ørlendingen Finn Olav Odde på nytt engasjert og aktiv lokalpolitiker for Senterpartiet i Ørland. Deltagelsen i Farmen har gjort ørlendingen kjent som Farmen-Finn for hele tv-Norge, og hans hyppige feider med Farmen-Frank er det som skaper god underholdning på skjermen tre kvelder i uken.

Ydmyk

- Jeg lærte mye om meg sjøl i løpet av oppholdet på Farmen, og lærte også å være mer ydmyk overfor andres tanker og holdninger, sier Finn Olav Odde til fosna-folket.no.

Kampflybase og kystby

Vel hjemme på Ottersbo i Ørland har Finn Olav Odde havnet midt oppe i lokalpolitiske drama. Han har fast plass i kommunestyret, formannskapet og planutvalget. Denne høsten er det store saker knyttet til etableringen av kampflybase for F-35 i Ørland og områdeplan for kystbyen Brekstad som preger det lokalpolitiske landskapet. I tillegg til egne ansatte har kommunen satset stort på innleide prosjektledere og bruk av eksterne konsulenter. Når saker legges fram for de ulike politiske fora, så er regelen snarere full uenighet enn samling blant de folkevalgte.

Lokalpolitisk "bikkjeslagsmål"

Så sent som torsdag denne uka oppsto det "bikkjeslagsmål" da planutvalget skulle ta stilling til reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. uenigheten gikk på om kommunen skule kreve en våtmarkspark i fjæra i sentrum av Brekstad som kompensasjon for økt flystøy i Grandefjæra fuglereservat. De borgerlige partiene samt næringslivet vil bruke fjæra til næringsformål i stedet.

- Trøkt ned i fjæra

- Jeg ba opposisjonen bli med på et forslag om å stryke Brekstadfjæra som lokalisering, sier Finn Olav Odde.

- Om de hadde sagt ja, så ville jeg fremmet forslaget. Da hadde vi fått det med som et avbøtende tiltak, og diskutert plassering senere i stedet for å trøkke det ned i Brekstadfjæra!

Med en styrkefordeling mellom posisjon og opposisjon på 4-3 i planutvalg og formannskap hadde det dermed ikke noen hensikt for Odde å fremme det han så som en løsning på et betent lokalpolitisk stridstema.

- Jeg skjemmes

- Jeg skjemmes over klimaet vi har i lokalpolitikken. Vi oppfører oss som idioter overfor hverandre, sier mannen som mer enn noen annen fremmer dugnadsånden i årets sesong av Farmen.

- Vi må da kunne vise utad at vi kan få til noe sammen, sier Odde med adresse til sine kolleger i lokalpolitikken i Ørland.

- Ingen skal være kumulert

Nå står nominasjonsprossen for døra, før det blir lokalvalg neste høst. Etter snart 24 år i lokalpolitikken akter ikke Farmen-Finn å gi seg.

- Jeg er forespurt, og har sagt ja til å stå på Senterpartiets liste under visse forutsetninger. Hallgeir Grøntvedt skal fortsatt være partiets ordførerkandidat. Om han trekker seg, vil jeg vite hvordan partiet tenker framover. I tillegg er det et krav at ingen skal være kumulert på lista, sier Odde.

Ønsker seg partiløst lokalvalg

Hans ønskedrøm om lokalpolitikken er imidlertid en helt annen etter at krangel og uenighet har preget ørlands-politikken de siste tre-fire valgperiodene.

FINN OLAV ODDE i selskap med de andre deltakerne i årets sesong av Farmen på TV2. Foto: TV2