Signhild Storlien Lund sto i spissen for folkemøtet, som Interessegruppa for bevaring av Uthaug havn arrangerte torsdag kveld. Forslaget til områdeplan for Uthaug havneområde, som ble vedtatt i planutvalget 27. juni, har vakt sterke reaksjoner. Forslaget er nå ute på høring.

- Et mål med møtet var å bli enige om en felles innsigelse, som skal leveres til Ørland kommune. Hele 90 personer skrev under, sier Storlien Lund.

- Aktiv forsamling

Hun er svært fornøyd med antall fremmøtte på folkemøtet.

- Det var en veldig aktiv forsamling. Vi hadde satte av en time til innspill fra salen, og den gikk med, sier Storlien Lund.