- Dersom det er slik at politisk ledelse i Rissa ønsker det, og at den nye kommunen skal være på plass innen 2020, ber jeg om et ekstraordinært formannskapsmøte hvor prosess og fremdrift av sammenslåingen av Rissa og Leksvik settes på dagsorden. Jeg mener det er en hån mot innbyggere og ansatte å kjøre dette løpet om målet er én Fosen-kommune. Da må vi heller vedta å starte den jobben, skriver hun til Fosna-Folket.

Fosen kommune fra 2020?

Det var i går onsdag at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kom med sin endelige tilrådning om ny kommunestruktur på Fosen. Fylkesmannen ønsker at hele Fosen, inkludert Rissa og Leksvik, skal samles til én kommune fra 2020. Senere på dagen gikk Rissa-ordfører Ove Vollan (H) og Rissa-varaordfører Liv Darell (Sp) ut i Fosna-Folket med sin støtte til Fylkesmannens tilrådning.

- Helt ærlig så er nok det å samle Fosen til en kommune det beste for innbyggerne, sa Vollan.

De påpekte at sammenslåingen mellom Rissa og Leksvik uansett vil gå sin gang.

- Kan Fosen være samlet i én kommune allerede i 2020?

- Hvis vi legger alle kluter til, svarte Liv Darell.

Ordfører Vollan sa også at han i egenskap av å være styreleder i Fosen Regionråd vil innkalle ordførere og rådmenn til møte for en diskusjon så raskt som mulig.

Les mer: Her er Fylkesmannens endelige tilrådning.

Frykter bråk og støy

foto
Her stemmer flertallet i Leksvik kommunestyre ja til sammenslåing med Rissa 21. desember 2015. Foto: Alexander Killingberg

Utspillet har fått flere Leksvik-politikere til å reagere, mest fordi Rissa og Leksvik er i sluttspurten med sammenslåingen til Indre Fosen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar neste år.

- Det brukes mye tid og ressurser på dagens sammenslåing, og om det ikke lenger skal bli Indre Fosen bør vi se på prosessene som pågår med nye øyne, sier Rosvold Fjeldahl i Leksvik Venstre.

Også Leksviks varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) reagerer.

- Sp er overhodet ikke interessert i et samlet Fosen, det har vi ikke vært tidligere og det er vi heller ikke nå. Vi kan ikke se at Indre Fosen er tjent med en slik storkommune på Fosen. Vi er fortsatt midt i en omfattende sammenslåingsprosess og det vil bli alt for krevende å starte en slik prosess på nytt igjen. Det er etter min vurdering ikke flertall for et samlet Fosen blant politikerne eller folk i Indre Fosen, og det vil være svært uheldig å starte en slik splittende prosess nå. Det blir det bare bråk og støy av, og det er vi overhodet ikke tjent med akkurat nå, sier han til Fosna-Folket.

- Ikke mulig

Også Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) mener det er for tidlig å samle hele Fosen til én kommune fra 2020.

- Vi er nå midt i en prosess om sammenslåing. Det er krevende, spesielt for de ansatte og vi trenger ro rundt prosessen. Det kan godt tenkes at en stor Fosen-kommune er riktig etter hvert, men her må vi ta ett skritt av gangen.

- Så å samle Fosen til én kommune fra 2020 kan være for tidlig?

- Ja. Slik jeg ser det er det ikke mulig.

- Hva tenker du om utspillet til din kollega Vollan og varaordfører Darell i Rissa?

- Jeg tror at vi må ta en prat om det. Kort og godt. Jeg ser det nok annerledes enn dem, svarer Saghaug.