- Vi ligger godt over det vi har sagt vi skal ta inn årlig, sier daglig leder Knut Sundet.

Etterslep på 10 mill.

Veiprosjektet Fosenvegene ruller og går. Til våren åpner strekningen Osavatnet – Rødsjøen, og i høst starter arbeidet med ny tunnel i Roan. Utbedringen av strekningen Krinsvatn – Botngård er også rett rundt hjørnet, mens veibyggingen også pågår for fullt langs fylkesvei 715 i Austdalen i Rissa og Åfjord kommuner. Kostnadsrammen på veiprosjektet er på 1,8 milliarder kroner, og 75 prosent finansieres gjennom bompenger. Innkrevingen startet i ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset i januar 2012. Bomstasjonen ved Krinsvatn kom imidlertid først i drift i mai 2012, flere måneder etter planen.

- Vi mistet 10 millioner kroner i inntekter på grunn av det, og dette etterslepet har vi ikke tatt inn ennå, sier daglig leder Sundet.

Les mer: Her får du alt om de nye veiprosjektene på Fosen.

Taper på rabatt

foto
Bildet viser sprengingsarbeidet ved Osavatnet i Rissa kommune sommeren 2016. Strekningen Osavatnet - Rødsjøen har offisiell åpning til våren. Foto: Alexander Killingberg

I fjor hadde Fosenvegene rundt 96 millioner kroner i brutto inntekt.

- Jeg forventer at vi passerer 100 millioner kroner i år, sier Sundet.

Fosenvegene taper penger på at flere enn antatt har ordnet seg rabattordninger.

- Dette gjør spesielt store utslag i ferjesambandene hvor man får 50 prosent rabatt. På Flakk – Rørvik skulle vi etter planen ha tatt inn 84 kroner i bompenger per passering, mens vi tar inn 67 kroner i snitt per passering. Dette tar vi imidlertid inn fordi trafikken har økt mer enn vi hadde antatt. Fra 2015 til 2016 økte trafikken på alle tre innkrevingspunkt med 3,3 prosent, forklarer Sundet.

Slutt i 2028

Planen er at bompengeinnkrevingen på Fosen skal opphøre fra 1. januar 2028.

- Det er planen. Så kan det selvfølgelig skje noe uforutsett på et prosjekt, men så langt har vi ikke overforbrukt én eneste krone, sier Sundet.

foto
Bildet viser sprengingsarbeidet ved Osavatnet i Rissa kommune sommeren 2016. Strekningen Osavatnet - Rødsjøen har offisiell åpning til våren. Foto: Alexander Killingberg