- Ekstremnedbøren som har forårsaka utallige ras, skred og skader på hus og infrastruktur er det bare å forvente mer av. Det er dette som er klimaendringene, slik trønderne får kjenne dem på kroppen. Et røffere klima vil gjøre stadig flere områder usikre og utsatte for skred, sier Eian.

Stengt vei etter ras

Eian er oppvokst i Roan og Osen og er tidligere elev ved Åfjord videregående skole. Han meldte seg inn i Grønn Ungdom, ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne (MGD), for vel tre år siden, og har på grunn av sitt store miljøengasjement blitt valgt som partiets øverste leder.

Han har studert biologi og naturforvaltning, og innehatt politiske verv både på fylkes- og nasjonalt nivå. Som første trønder i ledervervet ønsker Eian å sette fokus på økt fare for ras, skred og ekstremvær i Trøndelag. Senest tirsdag raste det ned store steiner over fylkesvei 14 i Måvika, like sør for Roan sentrum. Veien har vært stengt siden.

- Vaskes bort

Eian er særlig bekymret for matproduksjonen i hjemfylket sitt, en av 23-åringens hjertesaker.

- Den fruktbare jorda som er grunnlaget for jordbruket vaskes nå bort under føttene og grunnmurene våre. I kombinasjon med endringer i vekstsesongen og mer ustabil og ekstrem nedbør vil det bli langt vanskeligere å produsere mat, selv hjemme i fruktbare, trivelige Trøndelag, mener han.

- Kamp for livsgrunnlaget vårt

Han maner nå til dugnad for å hindre klimaendringer.

- Dugnaden mot ødeleggende klimaendringer er en kamp for grunnen vi bygger veier og hus på, en kamp for solidaritet med mennesker i andre land og en kamp for livsgrunnlaget vårt, sier politikerspiren.