- Det hadde vært klokt av Stortinget å si: Nå er Fosen på vei til noe. Nå er det to ja, to tja og et eller annet på Fosen. Hva om Stortinget følger Indre Fosens råd om å gi oss ett år. Jeg tror det ville vært klokt av Sanner og Stortinget ikke å ta «the final decision» nå, mener hun.

To ja

Statsråd Jan Tore Sanner har vært tydelig på at Fosen blir én eller fire kommuner etter kommunereformen. Åfjord-ordføreren mener Stortinget den 8. juni bør unngå å vedta en firedeling av Fosen, og heller gi Fosen bedre tid på å finne sammen til én kommune. Kommunestyrene på Fosen behandlet den 10. og 11. mai saken om én Fosen-kommune. Bjugn og Åfjord sa ja til ett Fosen, mens Indre Fosen gjorde et vedtak som i praksis er nei nå, men et signal om at Fosen kan være en god løsning bare Fosen-kommunene får bedre tid. Ørland, Roan og Osen sa også nei, men i både Ørland og Roans vedtak er ikke døra helt låst for en fremtidig løsning med én Fosen-kommune.

Samtaler

Regjeringen og Venstre skal frem mot stortingsbehandlingen den 8. juni i samtaler om kommunereformen og løsningen for Fosen. Venstres André Skjelstad har vært tydelig på at partiet vil gå for en firedeling av Fosen. Fosna-Folket har ikke lyktes i å få en kommentar fra Jan Tore Sanner (H). Leder av kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp) har i tidligere intervju med Fosna-Folket ikke svart på om han går for en firedeling av Fosen eller én Fosen-kommune. Alt tyder imidlertid på at det blir flertall for en firedeling av Fosen den 8. juni. Det mest logiske alternativet er at Stortinget vedtar å gi Fosen bedre tid på å bli én kommune.

Samarbeid i oppløsning?

Åfjord-ordfører Stjern mener en firedeling er svært uheldig for Fosen.

- Det tror jeg vil være kroken på døra for ett Fosen, sier hun.

Dersom Fosen blir delt i fire, blir Osen stående alene med under 1000 innbyggere i nord. Åfjord-Roan blir en kommune på rundt 4200 innbyggere, mens Ørland-Bjugn og Indre Fosen blir storebrødre i sør med over 10 000 innbyggere hver. Stjern frykter en slik inndeling av Fosen kan føre til mindre interkommunalt samarbeid.

- Men jeg er ikke så redd for maktbalansen på Fosen. Jeg tror fremdeles at vi skal snakke godt sammen. Men en firedeling kan svekke Fosen når det gjelder interkommunalt samarbeid. Indre Fosen har signalisert at de vil ut av Fosen helse, påpeker hun.

Flere Fosen-politikere har den siste tiden påpekt at en firedeling av Fosen vil føre til at de to store kommunene Indre Fosen og Ørland-Bjugn vil ha mindre behov for interkommunalt samarbeid, mens Åfjord-Roan i større grad vil ha behov for å kjøpe tjenester. Dette var også tema i NIVI analyses utredning som anbefaler én Fosen-kommune fra 2022.

Åfjord-ordfører Stjern mener én Fosen-kommune helt klart er den beste løsningen for regionen. Hun påpeker at både et stortingsvedtak om ett Fosen og et vedtak om fire kommuner den 8. juni vil innebære tvangssammenslåing på Fosen. Og Stjern legger til at hun egentlig er imot tvang, men at hun mener ett Fosen er den beste løsningen.

Les mer: