100 mulige arbeidsplasser glapp i fjor. Nå tar selskapet grep