Drivhuset som skulle bygges endte i stedet opp som hagehus