Skytefeltet jevnes med jorden - skal lete etter granater

foto
Stilling/kastegrop på håndgranatbanen på Brettingen. Håndgranatbanen er foreløpig ikke prøvetatt av Multiconsult, grunnet blindgjengerfare. Foto: Multiconsult