- Støygruppa gratulerer forsvarsbygg med nye lokaler i sentrumsgata. Dette er en hilsen fra oss cirka 1000 boligeiere som får støytiltak og hvor minst 990 av oss ønsker kampflybasen velkommen og ser frem til et godt samarbeid fremover. Symbolikken i bildet kan være et rop om hjelp, fortvilelse, noen som ikke vil lytte, eller rett og slett at det er mye flystøy, leser Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland fra inne i bilderammen på kopien av Edvard Munchs mest kjente motiv.

Torsdag markerte Forsvarsbygg den formelle åpningen av prosjektkontoret i Meieriveien i Brekstad sentrum.

Der fikk organisasjonen ros fra Ørland kommune, 132 Luftving og Støygruppa.

Blir hørt

- Dette er en gledens dag for innbyggerne og alle de som er berørt. Vi som kommune og jeg som ordfører møtes ofte nok og har tilgang på hverandre etter behov, men for innbyggerne våre, alle de som er berørt av kampflybase-utbyggingen har ikke hatt så lett tilgang, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) til forsamlingen.

- Jeg er fryktelig glad for at man nå har organisert seg på en sånn måte at terskelen for å gå inn og få svar på det man lurer på er hakket lavere. Vi har snakket om dette i lang tid. Nå har vi fått det til. Dette viser at dere tar de signalene vi kommer med som kommune på alvor.

Sjefen selv

Forsvarsbygg stilte mannsterke på det nye kontoret utenfor stasjonsgjerdet. Byggeledere som jobber med støytiltak og innløsning utenfor stasjonsgjerdet var selvfølgelig på plass der de jobber til daglig.

Det var også eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase, Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase og direktøren for hele Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen.

- Det er viktig for meg å følge opp det som skjer her fordi det er så stort og viktig det som skje også utenfor stasjonsgjerdet. Det berører hele vår satsning. samtidig er det klart at den type utbygging vi står overfor her berører både kommunen, samfunnet og ikke minst enkeltinnbyggere, sier Forsvarsbyggs øverste leder Thorbjørn Thoresen.

- Da er det viktig for meg å vise at dette er noe jeg har oppmerksomhet på og noe som jeg hat fokus på både i min dialog inn mot Forsvaret, og også inn mot Forsvarsdepartementet.

Thorbjørn Thoresen klipper snora og markerer at det nye kontoret offisielt er åpnet. Foto: Jakob Ellingsen

Utfordret

Både ordfører Myrvold og Forsvarsbygg utfordret Luftving 132 på å gjøre noe likende som Forsvarsbygg for å være mer synlige i lokalsamfunnet.

- Vi har hatt dialog med Ørland kommune om tilstedeværelse utenfor stasjonen en stund. Nå er det ikke sikkert vi skal åpne et kontor på samme måte som Forsvarsbygg, men at vi vil vurdere på hvilken måte vi kan informere om vår aktivitet er på det rene. Så det vil vi kikke nærmere på så klart, sier Hans Ole Sandnes, som i kraft av å være sjef for 132 Luftving er sjef på Ørland flystasjon.

- Det er viktig at vi informerer godt om våre aktiviteter. Flyene som skaper støy er et sentralt tema, og det er også et tema for Forsvarsbygg. Jeg vil gratulere dem med dette nye kontoret. For oss på stasjonen er dette en gledens dag. Det er kort og godt fordi en stor majoritet av de som er ansatt på stasjonen er lokalbeboere og er berørt nøyaktig slik som andre som bor rundt stasjonen, sier han.

990 av 1000

Norset understreker at samarbeidet mellom grunneierne og Forsvarsbygg fungerer godt.

- Men det er også utfordringer og ting vi er uenige om. Mange har vært innom det nye kontoret her i sentrum allerede. Dere har tatt imot innbyggerne på en god måte, sier han.

- Derfor er dette kontoret viktig. Vi er rundt 1000 som får ett eller annet tiltak rundt støy på kampflybasen. Jeg pleier å si at 990 av dem er positive til at vi får utbyggingen her.

-Vi har fått f-35 nå. Vi begynner å få oppleve dem. Det er kanskje ikke den store forskjellen, og hvert enkelt fly vil neppe støye mer fordi det er flere av dem. Det skal være fullt mulig å drive sammen inn i fremtiden, sier Hans Kristian Norset.