- Jeg tror ikke på omkamp i 2020 etter to års planlegging. Det som blir viktig nå er innholdet i skolen. Det blir det interessante og det neste skrittet nå, sier fylkestingsrepresentant Henrik Kierulf (H).

70 av 78 fylkestingsrepresentanter gikk onsdag inn for bygging av ny videregående skole på havna i Vanvikan. Skolen, som i dag er anslått å koste 347,35 millioner kroner, skal nå detaljprosjekteres.

Flere motstandere av ny skole i Vanvikan har sagt at saken først vil bli avgjort når kostnadsrammen behandles i 2020. Fylkespolitikerne Fosna-Folket snakker med er uenige. De mener saken ble avgjort i dag.

Må arbeide med fagtilbudet

Heller ikke Karin Bjørkhaug (KrF) har tro på at det blir noen omkamp.

- Men skal kostnaden gå over alle rammer må vi få saken tilbake. Det som er viktig nå er å få til et attraktivt tilbud på skolen, og da blir samspillet mellom næringslivet, fylket og kommunen viktig. Nærheten til Trondheim er viktig med tanke på kontakten med forskningsmiljøet der. Når det gjelder elevtilgang fra Trondheim, tror jeg ikke den blir så stor, men det er fullt mulig at det blir noen. Det kommer blant annet an på fagtilbudet. Det er bare 25 minutter med hurtigbåt fra Trondheim til Vanvikan.

- Om det blir omkamp i 2020? Nei, det blir det ikke. Nå håper jeg motstanderne vil se mulighetene vedtaket i dag vil gi, sier Hanne Moe Bjørnbet fra Arbeiderpartiet.

Fra talerstolen tok hun onsdag til orde for at tilhengerne og motstanderne av ny skole i Vanvikan nå må samle seg for å skape en best mulig skole.

- Nå som beslutningen er tatt, må alle gode krefter blant næringslivet, innbyggerne og politikerne jobbe sammen for at dette skal bli vellykket, sa Bjørnbet.

- Jeg er utrolig glad

Knut Ola Vang fra Indre Fosen Arbeiderparti hadde tatt turen over fjorden for å følge debatten i fylkestinget.

- Jeg er utrolig glad for det samarbeidet vi har hatt med fylkespartiet i denne saken. Jeg mener Arbeiderpartiet skal ha æren for at vi er kommet dit vi er i dag, sier Vang.

- Indre Fosen Arbeiderparti har vært viktig for oss i denne saken. Nå trenger vi et godt samarbeid med næringsliv og kommune for at dette skal bli vellykket, sier Bjørnbet.

Håper på ro

Rektor ved Leksvik videregående skole fulgte også saken fra tilhørerbenken.

- Jeg er glad for at det ble et vedtak i dag. Det skaper ro i organisasjonen, er rektorens kommentar til vedtaket om at det blir bygd en videregående skole i Vanvikan.