Torsdag 30. august ble det avholdt kommunestyremøte i Åfjord og en av sakene som ble diskutert var barnehagesituasjonen i kommunen. Komiteen for livsløp har vedtatt bygging av ny barnehage i Åfjord sentrum. Det var så opp til kommunestyret om byggingen blir en realitet.

Større behov i sentrum

- De siste årene har vi hatt en utrolig økning i antall fødte barn i Åfjord. Dette har ført til sprengt kapasitet og midlertidige tiltak for å få plass til alle og tilfredsstille kravet om full barnehagedekning. Det har vært vanskelig men vi har greid det. Nå må vi skape noe for framtidens Åfjord og ikke midlertidige tiltak, sier Reidun Susanne Momyr, sektorsjef for oppvekst i Åfjord kommune.

By barnehage, som primært er for familier med tilknytning til Stordalen, har de siste årene tilbydd plasser til familier uten tilknytning til området, fordi tilbudet i sentrum ikke har vært godt nok. Nå har komiteen for livsløp vedtatt bygging av et nytt barnehagebygg i Åfjord sentrum fordi behovet er størst her. De har sett seg ut tomten til Prestgårdsfjøset.

- Dette er en sentrumsnær tomt som har god tilgjengelighet til aktiviteter som tilbys i sentrum. Den er fin med tanke på universell utforming og dessuten eier kommunen allerede tomten, som det lenge har vært diskutert hva skal brukes til. Her er det nærhet til friluftsliv og til Naustanstua museumsområde, som gir muligheter for samarbeid, sier Momyr.

Flytting

Den nye foreslåtte barnehagen blir imidlertid ikke et tilskudd til de barnehagene som allerede er i kommunen. De som skal holde til i nybygget, vil etter planen flyttes fra nåværende Maribo barnehage. Her er kapasiteten per i dag for liten, og det er allerede satt opp en paviljong som midlertidig tiltak.

- Vi er i dialog med eierstyret for Heggli barnehage og NLM barnehager sentralt om mulighetene for at de flytter inn i Maribo barnehages lokaler. De holder til i et gammelt hus som det til stadighet må gjøres noe med. Trafikksituasjonen utenfor er heller ikke særlig god.

Ved flytting vil Heggli gå fra en kapasitet på 54 til 84 plasser. Maribo vil gå fra 96 til 144, som dermed vil si at kapasiteten i sentrum øker med 78 plasser. By barnehage dimensjoneres ned 24 plasser og vil igjen fungere som en barnehage primært for Stordalen.

- Gode diskusjoner

Dersom vedtaket godkjennes av kommunestyret vil kommunen være i stand til å tilby 54 flere barnehageplasser enn i dag. Momyr var positiv før torsdagens kommunestyremøte og hadde stor tro på at resultatet ble at byggingen kunne starte.

- Helt siden jeg startet som sektorsjef, har vi hatt veldig gode diskusjoner om barnehagesituasjonen. Jeg vet at vi har politikere som er engasjert i barnas oppvekstvilkår, sier hun.

Ingen stor utfordring

Flytting av Heggli til Maribos lokaler og Maribo i nytt bygg på tomten til Prestgårdsfjøset anser Momyr ikke som en stor utfordring. Utfordringene vil dreie seg om nybygget og uforutsette ting som alltid kan oppstå ved nybygg, ifølge sektorsjefen.

- Hovedfokuset nå er å få gjennom vedtaket, for så å forme en arbeidsgruppe som kan fungere som bindeledd i prosjekteringsfasen mellom ansatte, utbygger og alle andre involverte, avslutter hun.

Vedtatt

Bygging av ny barnehage på tomten til Prestgårdsfjøset ble etter innstilling vedtatt under torsdagens kommunestyremøte, melder leder for komitéen for livsløp i Åfjord kommune, Gunnar Singsaas (Frp). Den videre debatten handler nå om dagens bygg på tomten.

- Fjøset som står på tomten i dag har kulturhistorisk verdi og det er mange som har sterke følelser rundt det, sier han.

Singsaas mener at man må bygge en barnehage for fremtiden og ikke et bygg som skal tilpasses det som allerede er.

- Det kan være at elementer fra dagens fjøs eller tun kan være med, men det viktigste er at det blir en funksjonell barnehage. Så får prosessen videre vise om det blir et nytt bygg med gamle elementer, eller uten, mener Singsaas.

Prosessen med utforming og innhold begynner ganske snart, ifølge komitélederen.