- Det var fjæra sjø i 24.00-01.00-tiden i natt. Fagfolkene hadde på forhånd sagt at når sjøen trekker seg bort, forsvinner trykket fra sjøen og da kan det forårsake nye ras. Det har imidlertid ikke vært noen bevegelse i rasområdet i natt, forteller Sturla Hoøen som i natt var politiets innsatsleder i Leksvik.

- Bevegelse under vann

Det var i 12.00-tiden onsdag at et større ras gikk ved gården Hjelopen i Leksvik. Raset utviklet seg i retning Leksvik sentrum, men stanset opp like øst for der Kroveien slutter. Dermed nådde ikke raset bebyggelsen på Kroa. Politiet anslo onsdag kveld at rasområdet er om lag én kilometer bredt. Hoøen i politiet opplyser at fargen på vannet kan tyde på at det også har rast en del under vann onsdag.

- Sjøen bærer preg av at det har vært bevegelse under vann. Det er gromsete farge på den, men det er ingen indikasjoner på at det har rast mer. Geoteknikerne vet foreløpig ikke hvordan det ser ut under vann der. Dette jobber de med å avdekke, forteller innsatslederen.

Sjøbunnen i rasområdet ble onsdag skannet. Dette vil gi et tredimensjonalt kart som viser hvordan rasområdet ser ut under vann. Torsdag morgen forteller NVE til Fosna-Folket at de ser både bratte og slake raskanter under vann. Onsdagens skanning av sjøbunnen vil bli supplert med nye skanninger torsdag.

Undersøker grunnen

Det skal torsdag gjennomføres nye undersøkelser i rasområdet. Etter planen skulle arbeidet starte opp i 08.00-tiden. Fagfolkene skal blant annet foreta boringer for å kartlegge hvilken type grunn det er i området. Sjefsingeniør Asbjørn Osnes i NVE Midt-Norge forklarte torsdag kveld til Fosna-Folket at det blant annet er viktig å finne ut om det er kvikkleire under vann. NVE venter å ha de første svarene på torsdagens boringer i 15.00-tiden.

Politiet sier de vil gå ut med ny informasjon etter klokken 16.00 torsdag.

- Vi bør jo vite hvilke masser vi har med å gjøre først. Før vi vet det, blir alt bare gjetninger. Det er ikke spesielt lurt. Vi må bygge på fakta.

- Hva skjer om dere finner kvikkleire under vann? Må det da iverksettes tiltak som gjør at det kan ta lengre tid før folk får flytte hjem?

- Det kommer an på hvor og hvordan kvikkleira eventuelt ligger.

- Hva skal til for at folk får flytte hjem torsdag?

- At vi har full oversikt over de stedlige forholdene og massene, svarer Osnes.

- Hva er sjansen for at det raser mer nærmere Leksvik sentrum?

- Det ble i sin tid foretatt undersøkelser ved sentrum. Området ved helseheimen og omsorgsboligene anses som ok. Dette er med bakgrunn i tidligere undersøkelser, og det ble derfor ikke gått til det skritt å evakuere helseheimen, sa Osnes torsdag kveld.

Han håper de får gjennomført de viktigste undersøkelsene i løpet av torsdag.

- Skremmende

35 boliger på Kroa og nedover mot Hjelopen og Volla ble evakuert etter raset torsdag. Det er foreløpig uklart når beboerne får flytte hjem, men politiet anslo onsdag at det tidligst kunne skje utpå dagen torsdag. Politiets innsatsleder Erlend Simonsen påpekte at fagfolkene må vite at området er trygt, før folk får dra hjem.

Indre Fosen-ordfører Steinar Saghaug (H) håper også at folk snart får flytte hjem igjen. Han venter spent på torsdagens undersøkelser.

- Har inntrykkene etter raset begynt å sige litt inn nå?

- Ja. Det er et svært ras og det er litt trist. Det er voldsomme krefter som har vært i bevegelse her. Det er litt skremmende. Nå må vi støtte oss til fagfolkene som prøver å kartlegge området. Sannsynligvis vil det stabilisere seg slik at folk får flytte hjem og begynne på hverdagen igjen, sier han til Fosna-Folket torsdag morgen.

Les mer:

Ørjan hoppet ut og sprang på land da det raste.