Fredag 10. august klokken 05.10 skal en mann ha observert bjørn på Eidem i Åfjord. Mannen var på rådyrjakt i det samme området.

- Den var oppe i en skogvokst haug og kom ned på dyrka mark i en åker. Først kom det en rådyrgeit med to kje løpende, mens bjørnen kom bak. Da den fikk øye på jegeren, returnerte den til den skogbevokste haugen, sier rovviltkontakt i SNO, Willy Rømma.

Han mener bjørnen antakelig har vært temmelig nær bebyggelse, men at den har vandret til området på nattestid da det er minst aktivitet.

Virket sikker

Bjørnen blir av jegeren beskrevet som en meter lang og om lag 80 cm høy og var rundt 20 meter unna jegeren da den ble observert. Rømma mener jegerens beskrivelse stemmer godt overens med bjørner. Observasjonen skjedde nord for området der det er tillatt å gjøre skadefellingsforsøk på bjørn i Åfjord.

- Vi jobber på plassen og prøver å finne ut om det kan henge igjen noe hår eller annet DNA-spor. Området er ganske tørt, så det er vanskelig å finne fotavtrykk fra bjørnen, sier Rømma.

Observasjonen vil foreløpig ikke bli verifisert som sikker. Rømma forteller at den får status som usikker observasjon inntil de greier å finne spor av bjørnen. Han legger imidlertid til at vedkommende som skal ha sett bjørnen virket sikker i sin sak.

Avventer søknad

Tore Solli i Indre Fosen kommune forteller at det nå er opprettet dialog med Fylkesmannen rundt den mulige observasjonen. Fellingstillatelsen på bjørn utgår i utgangspunktet klokken 12 på fredag, men Indre Fosen kommune, Åfjord og Verran har søkt om forlengelse.

- Fylkesmannen vil nå avvente vurdering av denne søknaden til mer detaljer rundt synsobservasjonen er på plass, sier Solli.