13. august rundt klokken 19 skal bjørnen skal ha blitt sett mens den løp over riksvei 720. Avstanden var på omtrent 40 meter. Vedkommende kjørte tilfeldigvis forbi i bil da observasjonen fant sted.

Ikke full utrykning

- Vi klarte ikke å verifisere at det hadde vært bjørn der ved hjelp av hunder. Dette er hunder som har erfaring med bjørn og som markerer tydelig hvis de merker spor av bjørnen. Det var ikke tegn til dette i går, sier skadefellingsleder i Verran, Hans Tettli.

Han forteller at på grunn av manglende verifisering, valgte ikke skadefellingslaget å rykke ut for fullt etter den mulige observasjonen. For at dette skal skje må de ha ferske kadaver eller en reaksjon fra hundene.

- Det kunne jo tenkes at vi var noen meter på feil plass, men vi mente vi var der observasjonen skal ha skjedd, sier Tettli.

Ventetid på hundene

Skadefellingslaget i Verran avventer nå situasjonen og oppfordrer folk til å være på utkikk i tilfelle de skulle se noe. Skulle dette skje, har de prosedyren klar.

- Da vil vi komme på stedet for å se etter spor, samtidig som vi kontakter hundeeierne. Disse befinner seg nødvendigvis ikke på Fosen. Vi har noen hunder som er spesialisert på bjørnejakt i Trøndelag. I går kom de raskt til stedet, da de tilfeldigvis var på Fosen. Andre ganger kan det ta 10-12 timer å få hundene på plass. I Sverige jakter man bjørn hele året, og har mange hunder klare. Her er vi ikke vant til denne situasjonen og må påregne lenger ventetid på hundene, forteller Tettli.

Nok et kadaverfunn

Rovviltkontakt i Statens naturoppsyn, Leif Arne Jåma kan bekrefte at de på mandag fant ytterligere ett kadaver i området ved Solskinnskvelven i Verran, i tillegg til de to som ble funnet søndag 12. august. Dette var i likhet med de to første heller ikke ferskt.