Det er representanter fra Sør-Trøndelag Handikapforbund som vil foreta avdukingen.

Eians ønske

Det var på spørsmålet «Hvis du skulle fått reist en bauta eller minnesmerke over noen i heimbygda di, hvem ville det blitt?», at Roan-ordfører Einar Eian i mars som «Dagens fosning» svarte Julie Næss.

Ved NHF Trøndelag, Norges Handikapforbund, leste noen artikkelen.

Der hadde de et bronserelieff over Julie Næss, og de vil nå gi dette til Roan kommune. Relieffet er laget av kunstneren Kristofer Leirdal. Det ble i sin tid gitt i gave til Munkvoll gård i overgangen fra Trøndelag Vanføreheim i 1984. Etter at bygget ble revet kom relieffet tilbake i handikapforbundets besittelse.

Relieffet av Julie Næss er laget av kunstneren Kristofer Leirdal.

Stiftet NHF Trøndelag

Julie Næss ble født i Roan 25. januar 1896 uten armer. Rundt 1920 begynte hun å skrive innlegg i avisene om de vanføres situasjon. Det ble etter hvert opprettet en «vanføres spalte» i avisa. Og hun begynte å oppsøke eller skrive til personer som var etter datidens terminologi vanfør.

Sommeren 1926 bøde «Elen Lies kvinneforening» vanføre fra hele landet til et stevne i Trondheim. På et møte i den forbindelse i Metodistkirken 10. juli tok Julie Næss initiativet til å stifte Trøndelag Vanførelag, det som i dag kjennes som NHF Trøndelag.