I slutten av juni ble det klart at Petter Bakøy AS, Einar Brekstad Entreprenør AS, Byggmesteran AS og Stjern Entreprenør AS var videre i prekvalifiseringen til å bygge Bjugns nye ungdomsskole. Samtlige entreprenører, foruten Byggmesteran AS, er etablert på Fosen.

Avgjøres i november

Skolen skal bygges på Toppen-tomta i Botngård, for 240 elever. Prosjektet har en kostnadsramme på vel 100 millioner kroner. Etter planen skal skolen stå ferdig til skolestart høsten 2020.

Prosjektleder Kjell Kvam, som er engasjert av Bjugn kommune, opplyser at arbeidet så langt er i rute.

– Vi er i tråd med framdriften som er planlagt. De fire entreprenørene har fått utdelt konkurransegrunnlag, og jobber nå videre med å finne best mulig løsninger og pris på prosjektering og bygging. Anbudene leveres 12. november, og 20. november blir det klart hvem som får oppdraget, sier Kvam.

Innspill fra brukere

Etter at valg av entreprenør er avgjort, skal det igangsettes en såkalt samspillsfase der brukerne av skolen får komme med sine innspill.

– Samspillsfasen går fra 4. desember til 29. mars. Her skal man videreutvikle løsningsforslaget fra entreprenør og planleggere ved å la brukere komme med innspill og forbedringer. Dette blir deretter et omforent forprosjekt som går videre til politisk behandling i kommunestyret i april, forklarer Kvam.

Dersom kommunestyret vedtar forprosjektet, kan spaden settes i jorda allerede i begynnelsen av mai 2019.

River Toppen-bygget

– Etter planen skal hele byggeprosjektet, med tilhørende uteområde, være klart 8. juni 2020.

Ifølge Kvam blir det deretter lagt opp til innflytting av møbler og annet inventar før skolestart i august.

Det røde bygget som står på deler av Toppen-tomta i dag skal ifølge Kvam og oppvekstsjef Kjetil By Rise, rives. Bygget huser i dag SFO og 1. trinn ved Botngård skole.

– Rent teoretisk kunne man trolig latt bygget stå, men jeg tror vi kommer til å trenge plassen, sier oppvekstsjef By Rise.

Vedtatt i mars

Det var et samlet kommunestyre i Bjugn som i mars vedtok å bevilge fem millioner kroner til prosjektering, planlegging og utredning av nye ungdomsskole i Botngård. Politikerne ønsket i utgangspunktet at den nye skolen skulle stå ferdig allerede høsten 2019, men ble rådet av konsulentselskapet til å sette høsten 2020 som frist.

Bjugn er blant kommunene på Fosen som har opplevd størst befolkningsvekst de siste årene. Den nye skolen bygges derfor for 80 elever på hvert ungdomsskoletrinn, og skal være dimensjonert slik at elevantallet kan vokse med cirka 20 prosent på hvert trinn.