Henter sympati fra vet ikke-gruppen: – Det er hyggelig at folk ønsker meg