Fylkesvei delvis sperret etter at vogntog havnet av veien