I år samles det inn penger til forskning på kreft med spredning.

Fra 11. til 19. mars vil bøssebærere gå fra dør til dør og samle inn penger til viktig kreftforskning. En stor andel av bøssebærerne er russ, men også bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger bidrar.

Vil slå rekord

Tradisjon tro bidrar årets russekull ved Fosen videregående skole også med bøssebærere.

– Tema for innsamlingen i år er kreft med spredning. Så pengene vi samler inn går til forskning på kreft med spredning, samt tilbud til pasienter og pårørende, forteller Ingebjørg Aaland Sundet (18), Sofie Noraas (19) og Live Nesje Kildal (18) da lokalavisa treffer dem onsdag.

De er i komiteen for sin russegruppe, og har satt seg et klart mål med årets aksjon:

– Vi har et mål om å slå fjorårets gjeng, sier de.

– De samlet inn 42 220 kroner, så vi må jo slå det beløpet. Vi har satt oss et mål om å nå 100 000, forteller jentene.

Rekorden fra 2014 er på 105 449 kroner, sier de.

– Enkel måte å bidra på

Det koster lite å bidra til noe som er så viktig, mener jentene. De synes det er fint å kunne gå som bøssebærere for kreftsaken.

– Det er jo en enkel måte å bidra til en god sak på, som kan utgjøre en forskjell, sier Sofie.

Ingebjørg forteller at de har hatt infomøte om Krafttak mot kreft på Fosen videregående skole denne uka, og de har spurt flere bedrifter om å bidra. Allerede har de fått samlet inn 16 000 kroner, før aksjonen i det hele tatt er startet.

Sofie, Live og Ingebjørg håper mange vil bidra til innsamlingen Foto: Siri Wold Torsteinsen

Tror folk vil gi

Jentene håper at når de er ute i god tid så vil flere få med seg informasjon om aksjonen, og forhåpentligvis være med og støtte opp om forskningen på kreft med spredning.

– Tanken er å spre informasjon om aksjonen slik at folk er forberedt på at vi kommer rundt, sier Ingebjørg.

– Tror dere folk er villige til å støtte?

– Ja, de fleste er villige til å gi litt når det er til en god sak, smiler jentene.

– Har dere planer om å gjøre noe annet for å samle inn penger i forbindelse med aksjonen?

– Vi planlegger å ha en kick-off dag i kantina her på Fosen videregående skole der vi vil selge kaker og diverse, sier Live.

Digitale bøsser

Russen opplyser at de ved skolen også tidligere har hatt temadager om brystkreft og prostatakreft i forbindelse med aksjonen Krafttak mot kreft. Denne gangen er det fokus på kreft med spredning.

– Vi kommer ikke rundt med fysiske bøsser denne gangen, men digitale bøsser med QR-koder og man kan gi på Vipps, opplyser jentene.

For de som ikke føler seg trygge på digitale bøsser eller er usikre på hvordan man kan bidra på denne måten, lover jentene at det finnes hjelp å få:

– Det var en del utfordringer med digitale bøsser i fjor, men folk skal få hjelp hvis de trenger det, sier Live.

– God mulighet

I tillegg til at bøssebærerne kommer rundt, er det også mulig å gi via SMS, VIPPS eller bankoverføring.

Jentene er enige om at tema kreft er noe som berører oss alle sammen på en måte på et eller annet tidspunkt i livet, og synes det er fint å kunne være med på å samle inn til viktig forskning.

– Det er en veldig god mulighet, og når vi så enkelt kan gjøre noe for å bidra så er det veldig fint, sier de.