Innfører midlertidig «Nordsjøturnus» for å løse fastlegemangel

foto