Vil bruke én million fra budsjettet til skatepark her