Nylig var det venteliste her. Nå har kun én barnehage fylt opp plassene